AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tarafınıza sitemiz ve uygulamalarımız konulu olarak sunulan işbu Aydınlatma Metni (Buradan sonrasında ‘’Aydınlatma Metni’’ olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatını haiz olan Gen Z Elektronik İletişim Tanıtım ve Pazarlama A.Ş. (‘’Classhopper’’ ve/veya Şirket ya da Site/Uygulama olarak anılacaktır. ) tarafınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca ‘’Kanun’’ olarak anılacaktır.) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat gereğince kullanıcılarımızın tarafımızca ve/veya iş ortaklarımızca işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatılmanın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

1.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İŞLEMEKTEYİZ?

a. Üyelik Kaydınız

Uygulamamızda üyeliğinizin aktif hale gelmesi amacıyla kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” prensipleri uyarınca hukuki ve site deneyimi için gerekli olan koşullara dayanır şekilde otomatik olarak işlenmektedir.

Uygulamamız ve/veya sitemiz tarafınca tarafınıza ait erişilen bilgiler temel olarak aşağıdaki gibidir:\

·  Öğrenim Görülen Üniversite Bilgisi

·  Üniversite E.posta Adresi

·  Cep Telefonu Numarası

Uygulamamız kapsamındaki satın almalarınız ödeme sistemleri partnerimiz ‘’İyzico’’ aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple İyzico’ya sağladığınız verileriniz hakkında detaylı bilgi almak için İyzico gizlilik politikaları ve diğer ilgili politikalarını da değerlendirmeniz tavsiye olunmaktadır. İyzico Gizlilik politikası için bakınız: https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi 

Şirketimizin üçüncü taraflardan temin ettiği ve uygulamamız kapsamında deneyiminize sunduğu hizmet sunumları kapsamında ilgili üçüncü taraf politikaları kontrolü bulunmadığından sitemiz kapsamında yönlendirildiğiniz tüm üçüncü taraf internet sitelerinin politikalarını, hizmet koşullarını ve aydınlatma metinleri gibi tarafınızı ilgilendiren metinleri okumanız tavsiye olunmaktadır. Üçüncü taraf internet sitelerinin faaliyetlerinden kaynaklanan hiçbir türden zarardan şirketimiz herhangi bir nam altında sorumlu tutulamayacaktır.

b. Uygulama Kullanımı

Üye kayıt işlemlerinizin tarafınızca tamamlanması sonrasında yalnızca bireysel üniversite e-posta adresinizi ve şifrenizi girmek suretiyle Classhopper uygulamasına giriş yapılabilmektedir. Uygulamaya girişinizin sonrasında profilinizin oluşturulması amacıyla kayıt sırasında işlenilen verilerinizin haricinde isim, soyisim ve e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki nedenlerine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.

Classhopper uygulamasında, cep telefonu numaranızı doğrulamanız halinde fırsat kampanyalarından faydalanabilmektesiniz. Bunun dışında fırsat ödemeleri, ödeme sistemi hizmeti veren üçüncü tarafça sağlanmakta olup ilgili veriler bahsi geçen üçüncü tarafça işlenmektedir. Bu sebeple Classhopper kart bilgileriniz benzeri bilgileri görmemekte ve işlememektedir. Uygulama içerisinden herhangi bir satın alma gerçekleştirmeniz takdirde adınıza oluşturulan kullanıcı kimliği (Kullanıcı ID) üzerinden işlemleriniz yapılmakta olup bu işlemlerde kullanılan kart bilgileriniz Classhopper tarafından işlenmemektedir.

Classhopper uygulaması içerisinde iş ortaklarımız ile kampanya süreçleri kapsamında iş birlikleri yapmakta ve kendileri ile gerek çözüm ortaklığı gerek ise iş geliştirme konularında destek almaktayız. Uygulamamız kapsamındaki kampanya süreçlerinde, Classhopper üyeliğiniz beraberinde  ilgili kampanyadan faydalanma talebinize istinaden isim, soyisim, cep telefonu numarası ve müşteri işlem bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”  ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak ilgili hizmetlerden ve kampanyadan faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla Classhopper tarafından tam otomatik yollarla işlenecek ve kampanya kapsamında iş ortağımıza aktarılabilecektir. İşbu aydınlatma metni ile sitemiz kapsamında tarafınıza sunulan kampanya ve/veya hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla Classhopper’ın yasalar kapsamında ve işin gerektirdiği ölçüdeki kişisel verilerinizi iş ortakları ile paylaşabileceğini kabul etmektesiniz.

Bu sebeple şirketimizin üçüncü taraflardan aldığı ve uygulamamız kapsamında deneyiminize sunduğu hizmet sunumları kapsamında ilgili üçüncü taraf politikaları kontrolü bulunmadığından sitemiz kapsamında yönlendirildiğiniz tüm üçüncü taraf internet sitelerinin politikalarını, hizmet koşullarını ve aydınlatma metinleri gibi tarafınızı ilgilendiren metinleri okumanız tavsiye olunmaktadır. Üçüncü taraf internet sitelerinin faaliyetlerinden kaynaklanan hiçbir türden zarardan şirketimiz herhangi bir nam altında sorumlu tutulamayacaktır. 

İlgili konuda detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. 

c. Elektronik Ticari İleti

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca hizmet sağlayıcı sıfatı ile ticari elektronik iletilerin Classhopper tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (e-posta adresiniz vb.) işlenebilecek olup ilgili ticari elektronik ileti iletimi tarafınızca reddetme hakkınız kullanılmadığı müddetçe devam edecektir.

Bahsi geçen ilgili kanun kapsamında Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca ticari elektonik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bahsi geçen hususun yanı sıra iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.​

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Şirketimizce kişisel verileriniz hukuki sebepleri meşru tutularak yalnızca ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadına hizmet eder şekilde okulunuza ve ilgili kampanya ve/veya hizmetlerden faydalanmanız amacıyla hizmet sağlayıcısına aktarılmaktadır. İlgili aktarım kapsamında kişisel verilerinizin aktarımı “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile gerçekleştirilmektedir.

3. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

İlgili kişinin haklarını düzenleyen Kanunun 11’inci maddesi dahilindeki;

1) Kişisel verilerinizi Şirket’in işleyip işlemediğini öğrenme;
2) Kişisel verileriniz Şirket tarafından işlemişse, buna dair Şirket’ten bilgi talep etme;
3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme;
4) Yurtiçi veya yurtdışına kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldıysa kimlere aktarıldığını öğrenme;
5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
6) Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin yok edilmesini, silinmesini veya anonimleştirilmesini isteme;
7) Kişisel verilerinizin talebiniz üzerine, eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle düzeltilmesi ve/veya Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi veya yok edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkan bir sonuç var ise bu duruma itiraz etme;
9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


İstek ve taleplerinizi, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde veri sorumlusu olan Classhopper’a hello@classhopper.io elektronik posta adresimiz üzerinden iletebilirsiniz. 


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz (Kanunların ve Tebliğlerin güncelliğini kontrol etmeniz tavsiye olunmaktadır.) :

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm

Classhopper

Gen Z Elektronik İletişim Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.

© 2021-2022 Tüm hakları Saklıdır

Kullanışlı bağlantılar

Destek Hakkımızda Bize Ulaşın

Sosyal bağlantılar