kullanım şartları

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formunun doldurulması adımıyla Classhopper (Uygulama, platform ve/veya uygulama olarak anılacaktır.) platformuna mobil uygulama üzerinden üye olunabilecektir. Her Classhopper kullanıcısı ve/veya ziyaretçisi kendisine uygun düşen hüküm ve koşulları sitede belirlenen kullanım koşulları, sözleşmeler ve politikalarla birlikte GEN Z ELEKTRONİK İLETİŞİM TANITIM VE PAZARLAMA A.Ş. (“GEN Z” veya ‘‘Şirket ya da ‘‘Classhopper’’ olarak anılacaktır.) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerini kabul ettiğini ve uygulayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı: GEN Z ELEKTRONİK İLETİŞİM TANITIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Satıcı/Firma: Müşteri’ye Aracı Hizmet Sağlayıcısı olan GEN Z’nin uygulaması aracılığı ile mal ve/veya hizmet sunan ya da mal ve/veya hizmeti sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Uygulama: Mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen GEN Z’nin müşterilerine anlaşmalı olduğu üye işyerlerine ait mağazalara ilişkin olarak sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları GEN Z’ye ait olan uygulama.

Müşteri/Kullanıcı: Uygulama üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.

Taraf(lar): Müşteri, Satıcı ve/veya GEN Z.

Sözleşme: Taraflar arasında bu Form’da yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.

Ürün/Hizmet/Mal: GEN Z’nin hizmet verdiği bölgelerde Satıcı tarafından tedarik edilen/sağlanan ve Uygulama’da yer alan seçenekler arasından Müşteri tarafından seçilen ve Satıcı tarafından GEN Z uygulaması aracılığı ile (uygulama kapsamındaki kampanya sunumu ve ödeme aracılığı) Müşteri’ye sunulan hizmet, mal, ürün ya da bunlara ilişkin indirim kuponu. Müşteri ile GEN Z arasında akdedilen sözleşmelerde bir ürün, hizmet ya da mal kelimelerinden birinin kullanılması diğer ikisini de kapsar anlamda kabul edilmiştir.

Mücbir Sebep Halleri: Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlar.

2. Hizmetler

Classhopper; üniversiteler bünyesinde aktif olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan kişiler olan kullanıcılarına elektronik iletişim araçları vasıtasıyla mobil olarak sisteme üye işyerlerinden avantajlı harcamalar yapma ve ilgili sair hizmetler sunmaktadır.

3. Classhopper Kullanıcı Sistemi

Her Classhopper kullanıcısı uygulamayı kullanmak için yalnızca .edu veya edu.tr uzantılı bireysel üniversite elektronik posta adresi ile sisteme üye olarak edindiği ya da elektronik posta adreslerini doğrulayarak edindiği ‘’Şifre’’ye sahip olmalıdır.

Şifreler yalnızca kullanıcının bilgisi dahilinde olmakla birlikte unutulması halinde mobil uygulama üzerinden yapılacak talep ile Classhopper tarafından sisteme kayıtlı yeni şifre talebi için gerekli talimatlar e-posta aracılığı ile iletilecektir. Şifrenin korunması ve/veya belirlenmesi tamamı ile kullanıcı sorumluluğunda olup GEN Z şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek herhangi türden zarardan hiçbir nam altında sorumlu değildir.

Classhopper kullanıcılarına her türlü iletişim kanalı üzerinden Classhopper platformu ile paylaşılan iletişim kanallarını kullanarak ulaşma, çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilme hakkına haizdir.

Classhopper platformunun kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri hakları Gen Z Elektronik İletişim Tanıtım ve Pazarlama A.Ş. ‘ye aittir. GEN Z, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler GEN Z Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcılar GEN Z hizmetlerinden yararlandığı esnada;


5. GEN Z'ye Tanınan Yetkiler

Herhangi bir zamanda GEN Z, platformun çalışmasını tamamen durdurabilir veya geçici bir süre askıya alabilir. Güvenlik şüphesi içeren, doğuran kullanıcı eylem ve işlemlerinden dolayı GEN Z, ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi vasıtası ile ödeme yapma imkânını tamamen durdurabilir veya geçici bir süre askıya alabilir. GEN Z’nin, sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının tamamen durdurulması veya geçici bir süre askıya alınmasından dolayı kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir nam altında sorumluğu olmayacaktır.

Sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra e-posta ve şifre, GEN Z tarafından görüntülenecek ve onaylanacaktır. Classhopper platformuna giriş yapan kullanıcıların  veya Classhopper kullanıcı kayıt formunu tam ve eksiksiz doldurmuş üyelerin, şifrelerini kullanmalarını veya yeni bir şifreye sahip olmalarını süresiz olacak şekilde engelleyebilecektir. Classhopper; hizmetlerinin hatasız ve güvenli olarak sunulması, zamanında, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi, hizmet kullanımı ile elde edilen sonuçların güvenilir ve doğru olması için gerekli özeni gösterecektir lakin bunları taahhüt etmemektedir. GEN Z kullanıcıların sistemden faydalanmaları sırasında ortamda bulunduracakları mesajların, dosyaların tamamını veya bazılarını uygun göreceği periyotlarla silme ve yedekleme yetkisini kendisinde bulundurur ve sahiptir. GEN Z silme ve yedekleme işlemlerinden dolayı hiçbir suret ile sorumlu tutulmayacaktır.  GEN Z dışardan satın aldığı ve/veya kendi ürettiği belge, tasarım, bilgi, yazılım, grafik vb. eserlerin mülkiyetine ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Classhopper, ilave/ek hizmetler açabilir, kullanıcı üyeliği aranmayan, gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir şekle dönüştürülebilir, seçmiş olduğu bazı hizmetlerini tamamen veya kısmen ve/veya ücretli bir şekle dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. GEN Z, ileride doğacak teknik zorunluluk/zaruretler ve ilgili kanunlara uyum sağlamak amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, yeni maddeler ilave edebilir veya mevcut maddelerini değiştirebilir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, anlaşmalı kurumlara Classhopper platformu üzerinden ödeme yapabilecektir, mobil uygulamaya yükleme yapmak koşulu ile bu hizmetten yararlanabileceklerdir.

Şirketimizin üçüncü taraflar aracılığı ile temin ettiği ve uygulamamız kapsamında deneyiminize sunduğu hizmet sunumları kapsamında ilgili üçüncü taraf politikaları kontrolü bulunmadığından sitemiz kapsamında yönlendirildiğiniz tüm üçüncü taraf internet sitelerinin politikalarını, hizmet koşullarını ve aydınlatma metinleri gibi tarafınızı ilgilendiren metinleri okumanız tavsiye olunmaktadır. Üçüncü taraf internet sitelerinin faaliyetlerinden kaynaklanan hiçbir türden zarardan şirketimiz herhangi bir nam altında sorumlu tutulamayacaktır.

7. Ödeme

Kullanıcılar; Online Ödeme Yöntemi kullanarak kredi kartı, banka kartı veya benzer ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme yapabileceklerdir. Online ödeme yöntemleri konusunda mesafeli satış sözleşmesi ve diğer hüküm ve koşullar hakkında detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilir, satış kanallarımızın işleyişi hakkında her türlü konuda detaylı bilgi talep edebilirsiniz. 

GEN Z tarafından müşterilere iki türlü ürün/hizmet seçeneği sunulmaktadır: bunlardan ilki aracı hizmet sağlayıcılığı yapılan ürün ve/veya hizmetin GEN Z’nin kullanıcı deneyimine sunduğu online kanal (uygulama) vasıtasıyla hüküm ve şartlarına uygun olarak müşteri tarafından satın alınması ancak teslimatının satıcısı tarafından satıcının tesisinde/kurum/kuruluşunda gerçekleştirilmesi olup ikinci seçenek ise müşterilere kampanya kuponu adı altında GEN Z tarafından uygulama aracılığı ile satılacak kuponlar sayesinde satıcının tesis/kurum/kuruluşunda yapılacak ürün ve/veya hizmet satın alımlarında indirim vb. uygulama kapsamına dahil edilen satıcının ürün/hizmetlerinden avantajlı olanaklarla yararlandırılmasının sağlanması seçeneğidir.

Müşteri tarafından yalnızca kampanya kuponu (Satıcının hizmetlerinden Aracı Hizmet Sağlayıcısının uygulamasından satın alınan kupon marifetiyle indirimli yararlanma olanağı sağlayan kampanya metodu) satın alındığı takdirde satıcıya sunulan kupon sonrası ürün satış fiyatı ve varsa diğer her türlü bedeller ve her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler teslimat sırasında Müşteri’den nakit olarak, kredi veya banka kartından veya diğer ödeme yolları ile Satıcı tarafından tahsil edilecektir. İşbu halde satıcı ve müşterinin arasındaki satın alma ilişkisinin bir tarafı olmayan GEN Z; işbu taraflar arasındaki satış sözleşmesinden ve sözleşmenin ifasından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir. 

Ürün/hizmet satış fiyatı veya kampanya kuponu benzeri kullanıcı tarafından ödenecek kampanya bedelleri GEN Z tarafından Satıcı adına tahsil edilmektedir, GEN Z FİRMA tarafından ürün ve/veya hizmet bedeli ile kampanya kuponu benzeri kampanya bedellerini FİRMA adına tahsile etmekte tam yetkiye haizdir.

Online ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde, Ürün ve/veya hizmet satış fiyatı, ilgili masrafları, hizmet sunumuna ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği ödeme aracından tahsil edilecektir. Ürün satış fiyatı, GEN Z tarafından Satıcı adına tahsil edilmektedir. Ürün ve/veya hizmet ödemesi ya da salt kampanya kuponuna ilişkin ödemenin yapıldığına dair Karekod (QR Kod) satıcının ürün ve/veya hizmeti kullanıcıya sunması öncesinde satıcı bilgisine müşteri tarafından sunulacak olup böylece online ödemenin yapıldığı satıcı bilgisine çift aşamalı bir doğrulama metodu ile sağlanacaktır.

Ödemelerin Online Ödeme Yöntemi seçeneğinin kullanılarak yapıldığı hallerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hukuki işlem yapılır.

Uygulamamız kapsamındaki satın almalarınız ödeme sistemleri partnerimiz ‘’İyzico” aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple İyzico’ya sağladığınız verileriniz hakkında detaylı bilgiye almak için İyzico gizlilik politikaları ve diğer ilgili politikalarını da değerlendirmeniz tavsiye olunmaktadır. İyzico Gizlilik politikası için bakınız: https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi 

8. Kişisel Veri

Classhopper'a üye olurken kullanıcılar, “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamak ve üyeliğin ardından mobil uygulama içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu olan GEN Z ile paylaştıkları isim, soy isim ve elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/Veriler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da düzenlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, kişisel verilerinin yurtdışına ve 3. kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kişisel Veriler’in yurtdışına ve 3. Kişilere aktarılması, kişisel verilerin işlenmesi “Kullanıcı ile GEN Z” arasında oluşan, kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. İşbu sözleşmesel ilişki dahilinde Kişisel Veriler, GEN Z tarafından işbu GEN Z ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan iş ortakları tarafından analiz, pazarlama, istatistik gibi hedefler ile yurtdışına ve 3. Kişilere aktarılabilir, işlenebilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Konu hakkında detaylı bilgi için Şirketimizin Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metinlerinin tarafınızca incelenmesi tavsiye olunmaktadır.

9. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

GEN Z sisteminde kayıtlı bulunan kullanıcı bilgileri, yorum/değerlendirmeleri, siparişleri, vb. en az üç (3) yıl boyunca GEN Z Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde saklanır.  GEN Z sisteminde saklanan, korunan bu veriler ile kullanıcı kayıtları, işbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta kesin ve bağlayıcı delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, giderilmesinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10. Yürürlük

Taraflar arasında işbu sözleşme kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Classhopper

Gen Z Elektronik İletişim Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.

© 2021-2022 Tüm hakları Saklıdır

Kullanışlı bağlantılar

Destek Hakkımızda Bize Ulaşın

Sosyal bağlantılar